Viimeinen esitys on takana. Tervakoski 2 on kertonut sen, mitä sen pitikin kertoa

Maantieteellisesti esityksestä tunnisti Tervakosken. Vesireitti Kesijärveltä Alasjärveen ja edelleen sahan rannasta Tervakoskelle on tuttu.  Samoin tiet, jotka tänne johtavat Vähikkälästä, Harjunmäeltä, Punkalta ja muualtakin, kuvailtiin näytelmässä. Tapahtumat sijoittuivat siis Tervakoskelle.

Henkilöt olivat kuvitteellisia. Heidän käyttäytymisestään ja toiminnastaan tunnisti kuitenkin runsaasti piirteitä tervakoskelaisten ja Tervakoskella asuneiden ihmisten keskinäisestä suhtautumisesta toisiinsa ja muihin.

Erilaisten muistikuvien muodostuminen menneistä asioista ja tapahtumista on luonnollista ja ymmärrettävää. Sivusta seuraaja näkee osan tapahtumaa, kuulee muilta lisää, mielessään kuvitellen ja yhdistellen loput. Vuosien jälkeen aikajärjestys ja henkilöt menevät muistissa sekaisin. Tapahtumatkin sekoittuvat toistensa kanssa. Tällaista sattuu kaikille ja tällaiseen on jokaisella muistelijalla oikeus.

Tieto on valtaa. Kun yhteisössä esiintyy näkymättömiä rajoja ihmisten ja ihmisryhmien välillä, voi niitä olla myös näiden henkilörakenteiden sisällä. Tietämällä jostakin asiasta enemmän kuin toiset, voi saavuttaa ainakin hetkeksi, suurempaa arvostusta oman ryhmänsä keskuudessa, ja miksei myös muissa ryhmissä. Silloin saattaa tulla tarve ja halu liioitella tai väheksyä tapahtumia, oman tarkoitusperänsä eduksi. Tämäkin on inhimillistä.

Kun vuosien jälkeen tapahtumia muistellaan, voivat samat koetut asiat, iloiset tai murheelliset, eri ihmisten kertomina, vaikuttaa siis hyvinkin erilaisilta. Kuitenkin yhtä tosilta.

Vain henkilö, joka tilanteet ja tapahtumat on itse kokenut, tietää mitä todella on tapahtunut. Ei hänkään sellaisissa tilanteissa ja olosuhteissa ole aina voinut ymmärtää miksi. Jos kokemus on ollut ilkeä, on se saattanut olla hyvinkin ahdistavaa. Vasta myöhemmin ovat asioiden kokonaisuus ja niiden syyt saattaneet hänelle selvitä. Joskus se on voinut olla liian myöhäistä.

Napialan Työväennäyttämö esitti menneen kuukauden aikana Tervakoski 2 –näytelmää kuusitoista kertaa upeasti. Esityksissä tuotiin esille oikeiden ihmisten muistikuviin perustuva tarina sellaisena, kuin se oli mahdollista teatterissa esittää ja niin rehellisesti, kuin se oli näyttämöllä mahdollista kertoa. Tämän mahdollisti se napsalaisten taito, innokkuus ja yhteiseen tavoitteeseen sitoutuminen, mitä jokainen heistä osoitti Tätä osoittivat näyttelijät, näyttämöhenkilöstö, bändi ja ääni- sekä valotekniikka. Tätä osoittivat kahvionpitäjät ja muut tukitehtävissä toimineet. Tämän mahdollisti myös hieno käsikirjoitus, ammattitaitoinen ohjaus ja puhutteleva lavastus.

Kiitos hienosta esityksestä Napialan Työväennäyttämö. Kiitos yleisö, joka otti esityksen vastaan. Näytelmän katsoneella on valta ja oikeus päättää, oliko lopputulos hänen mielestään todenmukainen vai kuvitteellinen.

jka