Vesavara, kansakoulu, tehdas ja Lepola. Tervakoskelaisen neljä turvaa.

Ajan kuluessa oli Tervakoskelle muodostunut vahva turvaverkosto, joka takasi paperitehtaalle sitoutunutta työvoimaa. Syntyi varmuuden tunne, joka lisäsi ihmisten keskuudessa mielikuvaa turvatusta elämästä, jatkuvuudesta ja yhteenkuuluvuudesta. Tiivis asuminen ja yhteiset harrastukset lisäsivät tätä tunnetta.

Kun vanhemmat olivat yhtiön palveluksessa, niin lapsillekin oli tulevaisuudessa tiedossa varma työ ja toimeentulo. Turvatun elämän tunne saattoi järkkyä, kun paikkakunnalle tuli uusia ihmisiä muualta.

Tällä voidaan osaksi selittää se, että ulkopaikkakuntalaiset pitävät tervakoskelaisia usein omakeskeisinä ja sisäänpäin suuntautuneina. Myös alkuperäisten tervakoskelaisten varauksellinen suhtautuminen muualta tulleisiin saa ymmärrystä tätä taustaa vasten nähtynä.

Kun yhteisö puretaan yksilöiksi ja katsotaan asioita heidän näkökulmastaan, voi ymmärtää ulkoapäin tulevien ihmisten muodostavan uhkaavan tulevaisuuskuvan kantaväestölle. Tuleeko sieltä uusia koneenhoitajia? Menevätkö heille parhaat asunnot?

Tällainen pelko purkautuu helposti epäystävällisyytenä ja syrjintänä. Vielä pahempi voi tilanne olla, jos muualta tulleet naiset pyrkivät tervakoskelaisten miesten omanaan pitämään harrastusmaailmaan. Voi syntyä kilpailutilanne, jossa paikkakunnan urheiluseurojen kiistatkin kalpenevat.

Yksilöitä on kuitenkin erilaisia. Kaikki eivät koe muualta tulleita vieraina tai uhkina. Useat tulevat keskenään hyvin toimeen ja ystävystyvät. Tämä pätee myös moniin tervakoskelaisiin. Vaan entä ulkopuolelta tulleet?  Miten he kokevat Tervakosken ja tervakoskelaiset ihmiset?

Napialan Työväennäyttämö tuo Tervakoski 2 –näytelmässä esille asioita, osin pitkän vaiettuja, mutta sellaisia, jotka Tervakoskelle muuttaneet ja tänne jääneet ihmiset ovat kokeneet. Jokainen näyttelijä tekee roolinsa vahvasti ja rohkeasti, mutta inhimillisesti. Napsalaiset ovat valmiina. Kannattaa tulla Seuralle ja katsoa.

jka