Kaikki tekijät ovat nyt mukana

Tervakoski 2 -näytelmä alkaa olla koossa. Työtä on tehty paljon.

On päästy vaiheeseen, missä kohtaukset, lavasteet ja musiikki ensimmäistä kertaa kohtaavat.  Näin esityksen kertomus nousee selkeämmin esille. Ihmisten olemus, heidän inhimilliset piirteensä, tapansa ja suhtautumisensa muihin ihmisiin korostuvat. Kokonaisuus hahmottuu ja näytelmä saa loppusilauksen.

Ihmisten välisiin suhteisiin tämä näytelmä paljon perustuukin. Kuka kuuluu joukkoon ja kuka ei? Millaisia ovat henkilöillä oman elämänsä valinnat. Millaisia ovat miesten ja naisten väliset roolit. Miten paljon niihin tulee vaikutteita ympäristöstä? Miten paljon ihmisten elämään vaikuttavat nimenomaan yhteisön sisäiset rajat ja kuinka ne lopulta määräytyvät?

Harjoituksissa ja muussa valmistelussa on loistava yrittämisen tahto. Pieniäkin asioita tehdään huolellisesti ja lopputuloksia arvioidaan. Napsalaisilla riittää rohkeutta tuoda katsottavaksi esitys, jossa tervakoskelaisten elämää, tervakoskelaisia ja koko yhteisöä katsotaan avoimin silmin, jopa kriittisesti. Mutta myönteisen kriittisesti.

Keväällä nähdään lopputulos. Antaako näytelmä vastauksia vai herättääkö uusia kysymyksiä? Tervakoski 2 kannattaa katsoa.

jka

Vesi virtaa joessa ja näytelmä valmistuu

Napsalaisten aherrus jatkuu. Ensimmäinen läpimenoharjoitus on tehty, kokonaisuus hahmottuu.

Syksyn aikana on opeteltu vuorosanoja ja kohtauksia. On suunniteltu lavastusta ja musiikkia. On haettu ajanmukaista tunnelmaa ja tyyliä. On tehty sitä perustyötä, joka mahdollistaa hyvän lopputuloksen. Työtä pitää vielä tehdä, mutta sitä ei Napialan Työväennäyttämöllä pelätä. Maaliskuussa ollaan valmiina.

Miten tervakoskelaiset näkevät itsensä, muut paikkakuntalaiset ja ulkopuoliset ihmiset?  Onko pienen, ulospäin yhtenäisen kylän sisällä näkymättömiä rajoja? Nämä kysymykset tulevat olemaan esillä ja niiden ympärillä tapahtuu paljon tulevassa Tervakoski 2 – näytelmässä. Enempää ei tässä vaiheessa tarinaa avata.

Näyttelijät, ohjaaja, bändi ja kaikki muutkin tuotannossa mukana olevat tekevät parhaansa tuottaakseen katsojille vaikuttavan teatterielämyksen. Parin kuukauden kuluttua nähdään lopputulos.

Kuinka aito ja tunnistettava se on? Tämän voi tietää vain näytelmän nähnyt.

jka

Tervakoski 2, miksi ?

Pari vuotta on kulunut Tervakoski  –näytelmän, Napialan Työväennäyttämön 110 -vuotisjuhlanäytelmän, esittämisestä. Se on sopivan mittainen aika, ei liian lyhyt eikä liian pitkä, arvioida lopputulosta kokonaisuutena.

Näytelmä oli hieno. Henkilöt ja tapahtumat tervakoskelaisia. Vaan oliko siinä kaikki? Onko tervakoskelaisissa vielä jotakin, mitä näytelmässä ei kerrottu?

Kun keskusteltiin ihmisten kanssa, tutkittiin koottua haastatteluaineistoa tarkasti ja koottiin uuttakin aineistoa, tuli esiin paljon muutakin. Paljon ihmisten elämään, kanssakäymiseen ja keskinäisiin suhteisiin liittyviä piirteitä, joita ei tuossa juhlanäytelmässä saatu esille.

Kun jätetään tehdas sivummalle, ja katsotaan tervakoskelaisia enemmän ulkopuolisin silmin, nähdään paljon sellaista, joka normaalisti jää pinnan alle. Tulee esille yllättäviäkin piirteitä. Paljon hienoa toisista välittämistä. Mutta myös ikävämpiä piirteitä, piittaamattomuutta ja jopa julmuutta.

Napialan Työväennäyttämö haluaa tuoda uuden Tervakoski –aiheisen esityksen katsottavaksi. Sellaisen, jossa kuvataan elämää ja ihmisiä tehdasyhteisössä inhimillisen rehellisesti, kaikkine hyvine ja ikävine puolineen. Tavoitteena on tuoda esiin niin yksittäisen ihmisen, kuin yhteisönkin näkökulmat, jotka toisinaan ovat erilaiset.

Kevättalvella näemme, miten tässä onnistutaan.

jka