Lopullinen kiitos kuuluu katsojille

Yleisö on teatterin, etenkin harrastajateatterin, tärkein voimanlähde. Sen tuntemukset ja niiden osoittaminen näytösten aikana, kannustavat näyttelijöitä ja taustahenkilöitä yrittämään parastaan kerta toisensa jälkeen. Suosionosoitukset ja esityksessä mukana oleminen luovat näyttämölle ja katsomoon hienon tunnelman, joka välittyy niin esiintyjille kuin toisille katsojillekin. Kun katsojat nauttivat esityksestä, nauttivat myös näyttelijät esittämisestä.

Yleisö maksaa näkemästään, joten sillä on valta päättää, mitä pitää hyvänä teatterina ja hyvänä esittämisenä. Katsojilla on myös oikeus tuoda esille omat näkemyksensä esityksestä. Tai olla tuomatta.

Yleisöltä saatu palaute esityksistä on tärkeää ja hyödyllistä. Toisinaan jopa välttämätöntä. Saatua palautetta kuuntelemalla ja arvioimalla voivat esittäjät paremmin nähdä itsensä yleisön silmin ja kuulla itsensä yleisön korvin. Katsojille tätä tehdään.

Napialan Työväennäyttämön puolesta kiitän kaikkia Tervakoski 2 –näytelmän katsoneita. Oli mahtavaa olla kanssanne Seuralla. Nostitte joka kerralla tunnelman salissa upeaksi. Toivottavasti näemme tulevaisuudessakin Napsan esityksissä. Samalla toivon näkeväni siellä paljon heitäkin, jotka tätä näytelmää eivät nähneet.

Elämä on aitoa teatteria ja teatteri on aitoa elämää.

Viimeinen esitys on takana. Tervakoski 2 on kertonut sen, mitä sen pitikin kertoa

Maantieteellisesti esityksestä tunnisti Tervakosken. Vesireitti Kesijärveltä Alasjärveen ja edelleen sahan rannasta Tervakoskelle on tuttu.  Samoin tiet, jotka tänne johtavat Vähikkälästä, Harjunmäeltä, Punkalta ja muualtakin, kuvailtiin näytelmässä. Tapahtumat sijoittuivat siis Tervakoskelle.

Henkilöt olivat kuvitteellisia. Heidän käyttäytymisestään ja toiminnastaan tunnisti kuitenkin runsaasti piirteitä tervakoskelaisten ja Tervakoskella asuneiden ihmisten keskinäisestä suhtautumisesta toisiinsa ja muihin.

Erilaisten muistikuvien muodostuminen menneistä asioista ja tapahtumista on luonnollista ja ymmärrettävää. Sivusta seuraaja näkee osan tapahtumaa, kuulee muilta lisää, mielessään kuvitellen ja yhdistellen loput. Vuosien jälkeen aikajärjestys ja henkilöt menevät muistissa sekaisin. Tapahtumatkin sekoittuvat toistensa kanssa. Tällaista sattuu kaikille ja tällaiseen on jokaisella muistelijalla oikeus.

Tieto on valtaa. Kun yhteisössä esiintyy näkymättömiä rajoja ihmisten ja ihmisryhmien välillä, voi niitä olla myös näiden henkilörakenteiden sisällä. Tietämällä jostakin asiasta enemmän kuin toiset, voi saavuttaa ainakin hetkeksi, suurempaa arvostusta oman ryhmänsä keskuudessa, ja miksei myös muissa ryhmissä. Silloin saattaa tulla tarve ja halu liioitella tai väheksyä tapahtumia, oman tarkoitusperänsä eduksi. Tämäkin on inhimillistä.

Kun vuosien jälkeen tapahtumia muistellaan, voivat samat koetut asiat, iloiset tai murheelliset, eri ihmisten kertomina, vaikuttaa siis hyvinkin erilaisilta. Kuitenkin yhtä tosilta.

Vain henkilö, joka tilanteet ja tapahtumat on itse kokenut, tietää mitä todella on tapahtunut. Ei hänkään sellaisissa tilanteissa ja olosuhteissa ole aina voinut ymmärtää miksi. Jos kokemus on ollut ilkeä, on se saattanut olla hyvinkin ahdistavaa. Vasta myöhemmin ovat asioiden kokonaisuus ja niiden syyt saattaneet hänelle selvitä. Joskus se on voinut olla liian myöhäistä.

Napialan Työväennäyttämö esitti menneen kuukauden aikana Tervakoski 2 –näytelmää kuusitoista kertaa upeasti. Esityksissä tuotiin esille oikeiden ihmisten muistikuviin perustuva tarina sellaisena, kuin se oli mahdollista teatterissa esittää ja niin rehellisesti, kuin se oli näyttämöllä mahdollista kertoa. Tämän mahdollisti se napsalaisten taito, innokkuus ja yhteiseen tavoitteeseen sitoutuminen, mitä jokainen heistä osoitti Tätä osoittivat näyttelijät, näyttämöhenkilöstö, bändi ja ääni- sekä valotekniikka. Tätä osoittivat kahvionpitäjät ja muut tukitehtävissä toimineet. Tämän mahdollisti myös hieno käsikirjoitus, ammattitaitoinen ohjaus ja puhutteleva lavastus.

Kiitos hienosta esityksestä Napialan Työväennäyttämö. Kiitos yleisö, joka otti esityksen vastaan. Näytelmän katsoneella on valta ja oikeus päättää, oliko lopputulos hänen mielestään todenmukainen vai kuvitteellinen.

jka

Kuka tuli Tervaan?

Viimeinen esitysviikko on edessä.  Vielä ponnistetaan muutama näytös.

Kuluneen kuukauden aikana on Tervakoski 2 -näytelmää esitetty toistakymmentä kertaa. Esitykset ovat olleet hienoja. Katsojat ovat nauttineet näkemästään ja kokemastaan. Ensi-illasta lähtien on Napialan Työväennäyttämö tehnyt vahvaa ja tasokasta työtä.

Kun tuon kuukauden mittaan esityksen on pari kertaa nähnyt, on havainnut ison kehityksen, mikä esiintyjäryhmässä on tapahtunut. Henkilökohtaiset suoritukset ja ryhmän yhteistoiminta ovat nousseet sellaiselle tasolle, että voisi kuvitella kyseessä olevan ammattiteatterin.

Näyttelijät ovat viikkojen kuluessa kasvaneet rooleissaan ja ihmisiin niissä. He eivät ainoastaan esitä roolihahmojaan, vaan elävät näiden elämää. Kun ensimmäisissä esityksissä vielä näki Riikan esittävän Kaarinaa, tai Aapeen esittävän Sirreä, niin viimeisimmillä kerroilla on nähnyt ja kokenut, miten Kalervo muistelee ystäväänsä tai Kyllikki kasvaa arasta pikkutytöstä aikuiseksi naiseksi, joka uskaltaa sanoa Sirkkalalle suorat sanat.

Roolia esittävää näyttelijää ei siis huomaa, vaan näkee tämän esittämän ihmisen. Yleisölle tämä välittyy hienona ja tunteikkaana, kokemisen arvoisena teatterielämyksenä.

Jos joku ei vielä ole Tervakoski 2 -näytelmää nähnyt, niin nyt kannattaa viimeistään lähteä Seuralle, katsomaan ja kokemaan kuka tuli Tervaan.

jka

Tervakoski 2 – näytelmä on esitetty. Se tullaan vielä esittämään monta kertaa

Ensi-ilta on takana.  Siihen liittyvä jännitys on helpottanut. Vuorokauden sisään on tehty kaksi esitystä, joissa Napialan Työväennäyttämön näyttelijäryhmä on pitänyt hienosti tasonsa ja toteuttanut näytelmän upeasti. Molemmilla kerroilla.

Kun aihe on paikallinen, niin ennen ensimmäistä esitystä on mahdoton tietää, miten yleisö tulee sen kokemaan ja vastaanottamaan.  Toteuttajien on vain uskottava itseensä ja toisiinsa. Luotettava tarinaan, mentävä rohkeasti esille ja tehtävä osuutensa. Näin se kävi nytkin.

Ja katsojien kokemus esityksestä mitattiin mahtavissa ja tunteikkaissa suosionosoituksissa. Yleisö näki ja tunsi olleensa mukana jossakin suuremmassa, kuin pelkässä teatteriesityksessä. Se oli Tervakoski 2.

Käsikirjoittajan hieno oivallus rakentaa kertomus muutaman henkilön saunakeskusteluista, ehkä juuri Kesijärven rannalla, luo katsojille rauhallisen perustan nauttia näytelmästä. Ohjaajan kyky käyttää koko salin tilaa esityksen tukena, tiivistää tunnelmaa ja ottaa yleisön lähemmksi näytelmää. Lavastajan taito toteuttaa karun toimiva lavastus, mahdollistaa pienessäkin tilassa kertomuksen sujuvan siirtymisen tehtaan, urheilukentän ja muiden kylän tapahtumapaikkojen välillä. Ääni- ja valotekniikka sekä bändin osaaminen tukevat mainiosti kokonaisuutta ja voimistavat katsojien kokemuksen tarinasta.

Tämän kaiken keskellä näyttelijäjoukko tekee hienon työn. Jokainen on kasvanut roolinsa mukana huikeasti. Tästä jatketaan vielä eteenpäin. Edessä on tiivis kuukausi, jonka aikana näytelmää esitetään monta kertaa. Katsomo tulee varmasti täyttymään joka kerralla ja yleisö tulee kokemaan voimakkaan tervakoskelaisen teatterielämyksen.

Ovi on nyt avattu ja yleisö toivotettu tervetulleeksi. Tällainen on Tervakoski 2. Näin me sen teimme. Tämän me halusimme teille kertoa.

 

jka

Vesavara, kansakoulu, tehdas ja Lepola. Tervakoskelaisen neljä turvaa.

Ajan kuluessa oli Tervakoskelle muodostunut vahva turvaverkosto, joka takasi paperitehtaalle sitoutunutta työvoimaa. Syntyi varmuuden tunne, joka lisäsi ihmisten keskuudessa mielikuvaa turvatusta elämästä, jatkuvuudesta ja yhteenkuuluvuudesta. Tiivis asuminen ja yhteiset harrastukset lisäsivät tätä tunnetta.

Kun vanhemmat olivat yhtiön palveluksessa, niin lapsillekin oli tulevaisuudessa tiedossa varma työ ja toimeentulo. Turvatun elämän tunne saattoi järkkyä, kun paikkakunnalle tuli uusia ihmisiä muualta.

Tällä voidaan osaksi selittää se, että ulkopaikkakuntalaiset pitävät tervakoskelaisia usein omakeskeisinä ja sisäänpäin suuntautuneina. Myös alkuperäisten tervakoskelaisten varauksellinen suhtautuminen muualta tulleisiin saa ymmärrystä tätä taustaa vasten nähtynä.

Kun yhteisö puretaan yksilöiksi ja katsotaan asioita heidän näkökulmastaan, voi ymmärtää ulkoapäin tulevien ihmisten muodostavan uhkaavan tulevaisuuskuvan kantaväestölle. Tuleeko sieltä uusia koneenhoitajia? Menevätkö heille parhaat asunnot?

Tällainen pelko purkautuu helposti epäystävällisyytenä ja syrjintänä. Vielä pahempi voi tilanne olla, jos muualta tulleet naiset pyrkivät tervakoskelaisten miesten omanaan pitämään harrastusmaailmaan. Voi syntyä kilpailutilanne, jossa paikkakunnan urheiluseurojen kiistatkin kalpenevat.

Yksilöitä on kuitenkin erilaisia. Kaikki eivät koe muualta tulleita vieraina tai uhkina. Useat tulevat keskenään hyvin toimeen ja ystävystyvät. Tämä pätee myös moniin tervakoskelaisiin. Vaan entä ulkopuolelta tulleet?  Miten he kokevat Tervakosken ja tervakoskelaiset ihmiset?

Napialan Työväennäyttämö tuo Tervakoski 2 –näytelmässä esille asioita, osin pitkän vaiettuja, mutta sellaisia, jotka Tervakoskelle muuttaneet ja tänne jääneet ihmiset ovat kokeneet. Jokainen näyttelijä tekee roolinsa vahvasti ja rohkeasti, mutta inhimillisesti. Napsalaiset ovat valmiina. Kannattaa tulla Seuralle ja katsoa.

jka

Tarvitaanko 30 vuotta? Riittääkö sekään?

Ensi-ilta lähenee. Tervakoski 2 – näytelmän kohtaukset on hiottu ja sovitettu kohdalleen. Samoin koko esitysympäristö lavasteineen on viimeistelty luomaan tälle paikkakunnalle ominaista tunnelmaa ja ilmapiiriä. Jokainen näyttämölle nouseva ja muu tuotantoryhmäläinen on tehnyt syksyn ja talven mittaan ison työn, jonka lopputulos mitataan ja arvioidaan tulevien viikkojen aikana.

Kun harjoituksia ja valmisteluja on seurannut, on hyvin nähnyt paikallisen aiheen merkityksen näyttelijöiden suorituksiin. On selvästi havainnut, miten jokainen haluaa olla sinut oman roolihahmonsa kanssa. Olla siinä aito ja rehellinen. Niin hyvien kuin huonojenkin piirteiden osalta.

Napialan Työväennäyttämö tuo katsottavaksi vahvan kuvauksen Tervakoskelta. Pian nähdään, tarvitaanko 30 vuotta, ennen kuin meistä tulee tervakoskelaisia. Pian nähdään riittääkö aina sekään, ja kuka lopulta onkaan tervakoskelainen.

Nähdään Seuralla.

Kaikki tekijät ovat nyt mukana

Tervakoski 2 -näytelmä alkaa olla koossa. Työtä on tehty paljon.

On päästy vaiheeseen, missä kohtaukset, lavasteet ja musiikki ensimmäistä kertaa kohtaavat.  Näin esityksen kertomus nousee selkeämmin esille. Ihmisten olemus, heidän inhimilliset piirteensä, tapansa ja suhtautumisensa muihin ihmisiin korostuvat. Kokonaisuus hahmottuu ja näytelmä saa loppusilauksen.

Ihmisten välisiin suhteisiin tämä näytelmä paljon perustuukin. Kuka kuuluu joukkoon ja kuka ei? Millaisia ovat henkilöillä oman elämänsä valinnat. Millaisia ovat miesten ja naisten väliset roolit. Miten paljon niihin tulee vaikutteita ympäristöstä? Miten paljon ihmisten elämään vaikuttavat nimenomaan yhteisön sisäiset rajat ja kuinka ne lopulta määräytyvät?

Harjoituksissa ja muussa valmistelussa on loistava yrittämisen tahto. Pieniäkin asioita tehdään huolellisesti ja lopputuloksia arvioidaan. Napsalaisilla riittää rohkeutta tuoda katsottavaksi esitys, jossa tervakoskelaisten elämää, tervakoskelaisia ja koko yhteisöä katsotaan avoimin silmin, jopa kriittisesti. Mutta myönteisen kriittisesti.

Keväällä nähdään lopputulos. Antaako näytelmä vastauksia vai herättääkö uusia kysymyksiä? Tervakoski 2 kannattaa katsoa.

jka

Vesi virtaa joessa ja näytelmä valmistuu

Napsalaisten aherrus jatkuu. Ensimmäinen läpimenoharjoitus on tehty, kokonaisuus hahmottuu.

Syksyn aikana on opeteltu vuorosanoja ja kohtauksia. On suunniteltu lavastusta ja musiikkia. On haettu ajanmukaista tunnelmaa ja tyyliä. On tehty sitä perustyötä, joka mahdollistaa hyvän lopputuloksen. Työtä pitää vielä tehdä, mutta sitä ei Napialan Työväennäyttämöllä pelätä. Maaliskuussa ollaan valmiina.

Miten tervakoskelaiset näkevät itsensä, muut paikkakuntalaiset ja ulkopuoliset ihmiset?  Onko pienen, ulospäin yhtenäisen kylän sisällä näkymättömiä rajoja? Nämä kysymykset tulevat olemaan esillä ja niiden ympärillä tapahtuu paljon tulevassa Tervakoski 2 – näytelmässä. Enempää ei tässä vaiheessa tarinaa avata.

Näyttelijät, ohjaaja, bändi ja kaikki muutkin tuotannossa mukana olevat tekevät parhaansa tuottaakseen katsojille vaikuttavan teatterielämyksen. Parin kuukauden kuluttua nähdään lopputulos.

Kuinka aito ja tunnistettava se on? Tämän voi tietää vain näytelmän nähnyt.

jka

Tervakoski 2, miksi ?

Pari vuotta on kulunut Tervakoski  –näytelmän, Napialan Työväennäyttämön 110 -vuotisjuhlanäytelmän, esittämisestä. Se on sopivan mittainen aika, ei liian lyhyt eikä liian pitkä, arvioida lopputulosta kokonaisuutena.

Näytelmä oli hieno. Henkilöt ja tapahtumat tervakoskelaisia. Vaan oliko siinä kaikki? Onko tervakoskelaisissa vielä jotakin, mitä näytelmässä ei kerrottu?

Kun keskusteltiin ihmisten kanssa, tutkittiin koottua haastatteluaineistoa tarkasti ja koottiin uuttakin aineistoa, tuli esiin paljon muutakin. Paljon ihmisten elämään, kanssakäymiseen ja keskinäisiin suhteisiin liittyviä piirteitä, joita ei tuossa juhlanäytelmässä saatu esille.

Kun jätetään tehdas sivummalle, ja katsotaan tervakoskelaisia enemmän ulkopuolisin silmin, nähdään paljon sellaista, joka normaalisti jää pinnan alle. Tulee esille yllättäviäkin piirteitä. Paljon hienoa toisista välittämistä. Mutta myös ikävämpiä piirteitä, piittaamattomuutta ja jopa julmuutta.

Napialan Työväennäyttämö haluaa tuoda uuden Tervakoski –aiheisen esityksen katsottavaksi. Sellaisen, jossa kuvataan elämää ja ihmisiä tehdasyhteisössä inhimillisen rehellisesti, kaikkine hyvine ja ikävine puolineen. Tavoitteena on tuoda esiin niin yksittäisen ihmisen, kuin yhteisönkin näkökulmat, jotka toisinaan ovat erilaiset.

Kevättalvella näemme, miten tässä onnistutaan.

jka

Viimeinen esitys on takana. Se oli tässä. Esirippu laskeutui viimeisen kerran.

Napialan Työväennäyttämö kiittää katsojia

Napialan Työväennäyttämö kiittää katsojia

Tervakoski –näytelmän viimeinen esitys on takana. Napialan Työväennäyttämölle kulunut kuukausi on ollut rankka, mutta varmasti antoisa. Kahdeksantoista kertaa napsalaiset valmistelivat Seuratalon salin esitystä varten. Kahdeksantoista kertaa näyttelijät nousivat lavalle. Yhtä monta kertaa näytelmä esitettiin täydelle katsomolle. Tämä kertoo sen, että katsojat ottivat esityksen omakseen. Yleisön suosionosoitukset osoittivat, että sille tarjottiin joka kerralla hieno elämys.

Mitä jää jäljelle, kun esitykset ovat takana ja lavasteet puretaan pois? Unohtuuko upea näytelmä ja hienot tunteet, jotka se herätti? Napsalaisten ensimmäinen tuntemus on helpotus rankan esityskauden päättymisestä. Sen jälkeen tulee vielä haikeus siitä, että kausi todella on ohi. Valmisteltiinhan tätä pitkään ja huolella. Tälle elettiin.

Mitä jäi näytelmän katsojalle? Tunnistiko hän esityksestä piirteitä itsestään tai tuttavistaan? Oliko kaikki pelkkää kuvitelmaa? Jos esityksen katsonut pystyy hymyilemään itselleen ja toteamaan ”Tuollaisiahan me olemme”, on saavutettu paljon.

Enempää en tästä kirjoita. Se olisi turhaa. Muistikuvat jäävät ja ne puhuvat puolestaan. Kiitos tästä kaikesta Napialan Työväennäyttämö.