Kuka tuli Tervaan?

Viimeinen esitysviikko on edessä.  Vielä ponnistetaan muutama näytös.

Kuluneen kuukauden aikana on Tervakoski 2 -näytelmää esitetty toistakymmentä kertaa. Esitykset ovat olleet hienoja. Katsojat ovat nauttineet näkemästään ja kokemastaan. Ensi-illasta lähtien on Napialan Työväennäyttämö tehnyt vahvaa ja tasokasta työtä.

Kun tuon kuukauden mittaan esityksen on pari kertaa nähnyt, on havainnut ison kehityksen, mikä esiintyjäryhmässä on tapahtunut. Henkilökohtaiset suoritukset ja ryhmän yhteistoiminta ovat nousseet sellaiselle tasolle, että voisi kuvitella kyseessä olevan ammattiteatterin.

Näyttelijät ovat viikkojen kuluessa kasvaneet rooleissaan ja ihmisiin niissä. He eivät ainoastaan esitä roolihahmojaan, vaan elävät näiden elämää. Kun ensimmäisissä esityksissä vielä näki Riikan esittävän Kaarinaa, tai Aapeen esittävän Sirreä, niin viimeisimmillä kerroilla on nähnyt ja kokenut, miten Kalervo muistelee ystäväänsä tai Kyllikki kasvaa arasta pikkutytöstä aikuiseksi naiseksi, joka uskaltaa sanoa Sirkkalalle suorat sanat.

Roolia esittävää näyttelijää ei siis huomaa, vaan näkee tämän esittämän ihmisen. Yleisölle tämä välittyy hienona ja tunteikkaana, kokemisen arvoisena teatterielämyksenä.

Jos joku ei vielä ole Tervakoski 2 -näytelmää nähnyt, niin nyt kannattaa viimeistään lähteä Seuralle, katsomaan ja kokemaan kuka tuli Tervaan.

jka

Tervakoski 2 – näytelmä on esitetty. Se tullaan vielä esittämään monta kertaa

Ensi-ilta on takana.  Siihen liittyvä jännitys on helpottanut. Vuorokauden sisään on tehty kaksi esitystä, joissa Napialan Työväennäyttämön näyttelijäryhmä on pitänyt hienosti tasonsa ja toteuttanut näytelmän upeasti. Molemmilla kerroilla.

Kun aihe on paikallinen, niin ennen ensimmäistä esitystä on mahdoton tietää, miten yleisö tulee sen kokemaan ja vastaanottamaan.  Toteuttajien on vain uskottava itseensä ja toisiinsa. Luotettava tarinaan, mentävä rohkeasti esille ja tehtävä osuutensa. Näin se kävi nytkin.

Ja katsojien kokemus esityksestä mitattiin mahtavissa ja tunteikkaissa suosionosoituksissa. Yleisö näki ja tunsi olleensa mukana jossakin suuremmassa, kuin pelkässä teatteriesityksessä. Se oli Tervakoski 2.

Käsikirjoittajan hieno oivallus rakentaa kertomus muutaman henkilön saunakeskusteluista, ehkä juuri Kesijärven rannalla, luo katsojille rauhallisen perustan nauttia näytelmästä. Ohjaajan kyky käyttää koko salin tilaa esityksen tukena, tiivistää tunnelmaa ja ottaa yleisön lähemmksi näytelmää. Lavastajan taito toteuttaa karun toimiva lavastus, mahdollistaa pienessäkin tilassa kertomuksen sujuvan siirtymisen tehtaan, urheilukentän ja muiden kylän kohteiden välillä. Ääni- ja valotekniikka sekä bändin osaaminen tukevat mainiosti kokonaisuutta ja voimistavat katsojien kokemuksen tarinasta.

Tämän kaiken keskellä näyttelijäjoukko tekee hienon työn. Jokainen on kasvanut roolinsa mukana huikeasti. Tästä jatketaan vielä eteenpäin. Edessä on tiivis kuukausi, jonka aikana näytelmää esitetään monta kertaa. Katsomo tulee varmasti täyttymään joka kerralla ja yleisö tulee kokemaan voimakkaan tervakoskelaisen teatterielämyksen.

Ovi on nyt avattu ja yleisö toivotettu tervetulleeksi. Tällainen on Tervakoski 2. Näin me sen teimme. Tämän me halusimme teille kertoa.

 

jka

Vesavara, kansakoulu, tehdas ja Lepola. Tervakoskelaisen neljä turvaa.

Ajan kuluessa oli Tervakoskelle muodostunut vahva turvaverkosto, joka takasi paperitehtaalle sitoutunutta työvoimaa. Syntyi varmuuden tunne, joka lisäsi ihmisten keskuudessa mielikuvaa turvatusta elämästä, jatkuvuudesta ja yhteenkuuluvuudesta. Tiivis asuminen ja yhteiset harrastukset lisäsivät tätä tunnetta.

Kun vanhemmat olivat yhtiön palveluksessa, niin lapsillekin oli tulevaisuudessa tiedossa varma työ ja toimeentulo. Turvatun elämän tunne saattoi järkkyä, kun paikkakunnalle tuli uusia ihmisiä muualta.

Tällä voidaan osaksi selittää se, että ulkopaikkakuntalaiset pitävät tervakoskelaisia usein omakeskeisinä ja sisäänpäin suuntautuneina. Myös alkuperäisten tervakoskelaisten varauksellinen suhtautuminen muualta tulleisiin saa ymmärrystä tätä taustaa vasten nähtynä.

Kun yhteisö puretaan yksilöiksi ja katsotaan asioita heidän näkökulmastaan, voi ymmärtää ulkoapäin tulevien ihmisten muodostavan uhkaavan tulevaisuuskuvan kantaväestölle. Tuleeko sieltä uusia koneenhoitajia? Menevätkö heille parhaat asunnot?

Tällainen pelko purkautuu helposti epäystävällisyytenä ja syrjintänä. Vielä pahempi voi tilanne olla, jos muualta tulleet naiset pyrkivät tervakoskelaisten miesten omanaan pitämään harrastusmaailmaan. Voi syntyä kilpailutilanne, jossa paikkakunnan urheiluseurojen kiistatkin kalpenevat.

Yksilöitä on kuitenkin erilaisia. Kaikki eivät koe muualta tulleita vieraina tai uhkina. Useat tulevat keskenään hyvin toimeen ja ystävystyvät. Tämä pätee myös moniin tervakoskelaisiin. Vaan entä ulkopuolelta tulleet?  Miten he kokevat Tervakosken ja tervakoskelaiset ihmiset?

Napialan Työväennäyttämö tuo Tervakoski 2 –näytelmässä esille asioita, osin pitkän vaiettuja, mutta sellaisia, jotka Tervakoskelle muuttaneet ja tänne jääneet ihmiset ovat kokeneet. Jokainen näyttelijä tekee roolinsa vahvasti ja rohkeasti, mutta inhimillisesti. Napsalaiset ovat valmiina. Kannattaa tulla Seuralle ja katsoa.

jka

Tarvitaanko 30 vuotta? Riittääkö sekään?

Ensi-ilta lähenee. Tervakoski 2 – näytelmän kohtaukset on hiottu ja sovitettu kohdalleen. Samoin koko esitysympäristö lavasteineen on viimeistelty luomaan tälle paikkakunnalle ominaista tunnelmaa ja ilmapiiriä. Jokainen näyttämölle nouseva ja muu tuotantoryhmäläinen on tehnyt syksyn ja talven mittaan ison työn, jonka lopputulos mitataan ja arvioidaan tulevien viikkojen aikana.

Kun harjoituksia ja valmisteluja on seurannut, on hyvin nähnyt paikallisen aiheen merkityksen näyttelijöiden suorituksiin. On selvästi havainnut, miten jokainen haluaa olla sinut oman roolihahmonsa kanssa. Olla siinä aito ja rehellinen. Niin hyvien kuin huonojenkin piirteiden osalta.

Napialan Työväennäyttämö tuo katsottavaksi vahvan kuvauksen Tervakoskelta. Pian nähdään, tarvitaanko 30 vuotta, ennen kuin meistä tulee tervakoskelaisia. Pian nähdään riittääkö aina sekään, ja kuka lopulta onkaan tervakoskelainen.

Nähdään Seuralla.

Kaikki tekijät ovat nyt mukana

Tervakoski 2 -näytelmä alkaa olla koossa. Työtä on tehty paljon.

On päästy vaiheeseen, missä kohtaukset, lavasteet ja musiikki ensimmäistä kertaa kohtaavat.  Näin esityksen kertomus nousee selkeämmin esille. Ihmisten olemus, heidän inhimilliset piirteensä, tapansa ja suhtautumisensa muihin ihmisiin korostuvat. Kokonaisuus hahmottuu ja näytelmä saa loppusilauksen.

Ihmisten välisiin suhteisiin tämä näytelmä paljon perustuukin. Kuka kuuluu joukkoon ja kuka ei? Millaisia ovat henkilöillä oman elämänsä valinnat. Millaisia ovat miesten ja naisten väliset roolit. Miten paljon niihin tulee vaikutteita ympäristöstä? Miten paljon ihmisten elämään vaikuttavat nimenomaan yhteisön sisäiset rajat ja kuinka ne lopulta määräytyvät?

Harjoituksissa ja muussa valmistelussa on loistava yrittämisen tahto. Pieniäkin asioita tehdään huolellisesti ja lopputuloksia arvioidaan. Napsalaisilla riittää rohkeutta tuoda katsottavaksi esitys, jossa tervakoskelaisten elämää, tervakoskelaisia ja koko yhteisöä katsotaan avoimin silmin, jopa kriittisesti. Mutta myönteisen kriittisesti.

Keväällä nähdään lopputulos. Antaako näytelmä vastauksia vai herättääkö uusia kysymyksiä? Tervakoski 2 kannattaa katsoa.

jka

Vesi virtaa joessa ja näytelmä valmistuu

Napsalaisten aherrus jatkuu. Ensimmäinen läpimenoharjoitus on tehty, kokonaisuus hahmottuu.

Syksyn aikana on opeteltu vuorosanoja ja kohtauksia. On suunniteltu lavastusta ja musiikkia. On haettu ajanmukaista tunnelmaa ja tyyliä. On tehty sitä perustyötä, joka mahdollistaa hyvän lopputuloksen. Työtä pitää vielä tehdä, mutta sitä ei Napialan Työväennäyttämöllä pelätä. Maaliskuussa ollaan valmiina.

Miten tervakoskelaiset näkevät itsensä, muut paikkakuntalaiset ja ulkopuoliset ihmiset?  Onko pienen, ulospäin yhtenäisen kylän sisällä näkymättömiä rajoja? Nämä kysymykset tulevat olemaan esillä ja niiden ympärillä tapahtuu paljon tulevassa Tervakoski 2 – näytelmässä. Enempää ei tässä vaiheessa tarinaa avata.

Näyttelijät, ohjaaja, bändi ja kaikki muutkin tuotannossa mukana olevat tekevät parhaansa tuottaakseen katsojille vaikuttavan teatterielämyksen. Parin kuukauden kuluttua nähdään lopputulos.

Kuinka aito ja tunnistettava se on? Tämän voi tietää vain näytelmän nähnyt.

jka

Tervakoski 2, miksi ?

Pari vuotta on kulunut Tervakoski  –näytelmän, Napialan Työväennäyttämön 110 -vuotisjuhlanäytelmän, esittämisestä. Se on sopivan mittainen aika, ei liian lyhyt eikä liian pitkä, arvioida lopputulosta kokonaisuutena.

Näytelmä oli hieno. Henkilöt ja tapahtumat tervakoskelaisia. Vaan oliko siinä kaikki? Onko tervakoskelaisissa vielä jotakin, mitä näytelmässä ei kerrottu?

Kun keskusteltiin ihmisten kanssa, tutkittiin koottua haastatteluaineistoa tarkasti ja koottiin uuttakin aineistoa, tuli esiin paljon muutakin. Paljon ihmisten elämään, kanssakäymiseen ja keskinäisiin suhteisiin liittyviä piirteitä, joita ei tuossa juhlanäytelmässä saatu esille.

Kun jätetään tehdas sivummalle, ja katsotaan tervakoskelaisia enemmän ulkopuolisin silmin, nähdään paljon sellaista, joka normaalisti jää pinnan alle. Tulee esille yllättäviäkin piirteitä. Paljon hienoa toisista välittämistä. Mutta myös ikävämpiä piirteitä, piittaamattomuutta ja jopa julmuutta.

Napialan Työväennäyttämö haluaa tuoda uuden Tervakoski –aiheisen esityksen katsottavaksi. Sellaisen, jossa kuvataan elämää ja ihmisiä tehdasyhteisössä inhimillisen rehellisesti, kaikkine hyvine ja ikävine puolineen. Tavoitteena on tuoda esiin niin yksittäisen ihmisen, kuin yhteisönkin näkökulmat, jotka toisinaan ovat erilaiset.

Kevättalvella näemme, miten tässä onnistutaan.

jka

Viimeinen esitys on takana. Se oli tässä. Esirippu laskeutui viimeisen kerran.

Napialan Työväennäyttämö kiittää katsojia

Napialan Työväennäyttämö kiittää katsojia

Tervakoski –näytelmän viimeinen esitys on takana. Napialan Työväennäyttämölle kulunut kuukausi on ollut rankka, mutta varmasti antoisa. Kahdeksantoista kertaa napsalaiset valmistelivat Seuratalon salin esitystä varten. Kahdeksantoista kertaa näyttelijät nousivat lavalle. Yhtä monta kertaa näytelmä esitettiin täydelle katsomolle. Tämä kertoo sen, että katsojat ottivat esityksen omakseen. Yleisön suosionosoitukset osoittivat, että sille tarjottiin joka kerralla hieno elämys.

Mitä jää jäljelle, kun esitykset ovat takana ja lavasteet puretaan pois? Unohtuuko upea näytelmä ja hienot tunteet, jotka se herätti? Napsalaisten ensimmäinen tuntemus on helpotus rankan esityskauden päättymisestä. Sen jälkeen tulee vielä haikeus siitä, että kausi todella on ohi. Valmisteltiinhan tätä pitkään ja huolella. Tälle elettiin.

Mitä jäi näytelmän katsojalle? Tunnistiko hän esityksestä piirteitä itsestään tai tuttavistaan? Oliko kaikki pelkkää kuvitelmaa? Jos esityksen katsonut pystyy hymyilemään itselleen ja toteamaan ”Tuollaisiahan me olemme”, on saavutettu paljon.

Enempää en tästä kirjoita. Se olisi turhaa. Muistikuvat jäävät ja ne puhuvat puolestaan. Kiitos tästä kaikesta Napialan Työväennäyttämö.

Ensi-illan jälkeen

Monelle napsalaiselle se oli ensimmäinen, osalle ensi-illat ovat jo tuttuja. Mutta se oli juuri tämän näytelmän ensi-ilta. Napialan Työväennäyttämön 110 –vuotisjuhlanäytelmän ja Tervakoski –näytelmän ensi-ilta.

Esityksen jälkeinen ilo onnistumisesta oli hienoa katsella ja kokea. Yleisön palaute ja suosionosoitukset kertoivat omalla tavallaan upeasta esityksestä. Napsalaisten olemuksesta näkyi suurimman jännityksen purkautuminen tunteikkaasti ja iloisesti.

Jännityksen täyttämä päivä jatkui vielä muutamalla juhlinnan tunnilla. Vaikka nämä tunnit olivatkin raskaita ja väsymys painoi päälle, olivat ne tärkeitä koko joukon yhteishengelle. Tuon yhteishengen pitää kantaa vielä pitkälle. Esityskausi on vasta alussa.

Jokainen esitys tästä eteenpäin on sen hetken tärkein esitys. Jokainen katsoja on tärkein katsoja. Jokaista esitystä tulee katsomaan uusi yleisö ja katsojille tarjotaan aina parasta osaamista. Jos kyseessä olisi kone, voisi helposti toistaa samoilla asetuksilla kaikki tulevat esitykset. Mutta kyseessä ei ole kone, vaan inhimillinen, vahvasti tunnetasolla toimiva ryhmä, jonka tuotos punnitaan jokaisessa esityksessä aina uudelleen. Sen onnistuminen on aina haaste.

Napsalaiset ovat valmiina tekemään jokaisessa esityksessä parhaansa, jotta yleisö kokisi hienon teatterielämyksen.Katsojalla on näytelmässä tärkein rooli.

Nähdään Seuralla.

Aika on tullut. Se on tässä

Mistä suunnasta tahansa Tervakoskelle saapuu, aina näkyy tehdas. Sen piippu ja massiiviset tiilirakennukset ovat koko kylän keskipiste. Noihin rakennuksiin mahtuu paljon tervakoskelaisten ihmisten elämää ja historiaa. Mitä kaikkea ne ovatkaan nähneet ja kuulleet.

Yhtä paljon, kuin paperitehdas rakennuksineen hallitsee Tervakosken maisemaa, on se hallinnut paikkakuntalaisten mieliä kahdensadan vuoden ajan. Jopa siinä määrin, että vieraampien ihmisten on joskus vaikea ymmärtää tervakoskelaisia ja tervakoskelaisuutta. Tervakoskelaiset ovat eläneet tehtaan kautta ja olleet siitä ylpeitä.

Tunnistavatko tervakoskelaiset itsensä näyttämöltä? Uskaltavatko he nähdä itsensä ja tuttavansa roolien ja lavastuksen takaa? Kuinka tuttuja heille ovat Kloppi, Tauno tai Ansa? Vaikka näytelmän henkilöt ja tapahtumat ovatkin kuvitteellisia, on niihin pyritty saamaan mukaan paikkakunnan ihmisten omaleimaista elämänasennetta. Miten tässä on onnistuttu, sen tietää vain näytelmän katsonut.

Tunnetta riittää Seuratalon näyttämöllä ja katsomossa helmikuusta maaliskuuhun, kun 110 vuotiaan Napialan Työväennäyttämön odotettu juhlanäytelmä on katsottavissa.

Katsomossa nähdään.